ADMEX SPN Serisi Pozisyonerler

Gerek sanayide gerekse hizmet sektöründe pozisyonerlerin kullanılmadığı bir alan kalmadı. Sanayide aklımıza gelecek tüm alanlarda, bir iş parçasının ya da makine aksamının döndürülerek ya da öteleyerek konumlandırılması için pozisyonerler kullanılmakta.

Pozisyonerler, sağlık sektöründe MR, röntgen cihazlarından, test ölçüm ünitelerine, eğlence sektöründe coasterlardan simülatörlerlere, medya sektöründe kamera ünitelerinden, görsel efektlere kadar günlük hayatımızın parçası haline gelmiş teknolojik ürünler oldular.

Bir radar kulesinin konumlandırılması, termal güneş panellerinin güneşe göre açısının ayarlanması, akıllı ve online güdümlü silah sistemlerinin konumlama üniteleri pozisyonerlerin ilginç kullanım alanlarına örnektir.

Bir pozisyoner ister hizmet sektöründe ister sanayide kullanılsın, endüstriyel bir pozisyoner olarak tanımlanabilmesi için şu kriterlere sahip olması gerekir:

  • Servo kullanımda tanımlanmış ve mutlak bir konumlama tekrarlanabilirliğine sahip, servo olmayan kullanımda ise arzu edilen pozisyon konumlama hassasiyetini sağlayan,
  • Konumlama hızı, ivmesi ve taşma kapasitesi net olarak tanımlanmış,
  • Çalışma ömrü belirli,
  • İş güvenliği için gerekli tüm kriterleri mutlak suretle karşılayan,

Pozisyoner üretiminde Türkiye’ nin lider firması ADMEX yenilikçi bir yaklaşımla modüler pozisyoner konseptini geliştirdi. ADMEX’ in her bir modülü doğrudan ya da bir ADMEX marka aparat ile birbirine bağlanabilmekte ve böylece çok farklı yapılarda pozisyonerler yaratılabilmektedir. Tıpkı lego gibi.

Örneğin 500kg’ lık bir tek eksen pozisyoner 1000kg’ lık bir başka pozisyonere eklendiğinde iki eksenli bir pozisyoner ortaya çıkmakta. Bu ikisi birden bir Z eksenine bağlandığında iki eksenli ve Z hareketli bir pozisyoner elde edilmekte. Eklenecek eksen sayısındaki kısıtlama ADMEX ürünlerinde değil kontrol edilebilir eksen sayısındadır. Bununla birlikte pozisyoner eksen sayılarının uygulanabilir en fazla adeti genelde 5 olmaktadır.

ADMEX standart pozisyoner modülleri kullanılarak tüm standart pozisyoner yapıları üretilebilmektedir. L tipi iki eksenli, K tipi ve H tipi üç eksenli, U tipi iki eksenli ve diğer standart pozisyonerleri pozisyoner sayfamızda bulabilirsiniz.

Aşağıda ADMEX modülleri kullanılarak yaratılmış birkaç müşteri ürünü örneği bulunmaktadır:

Resim-1 Toyota forkliftlerinin üretiminde kullanılmak üzere müşteri tarafından ADMEX ürünleri kullanılarak geliştirilmiş bir 5 eksenli pozisyoner.

Resim-2 Bir kanat L tipi diğer kanat I tipi ana eksenden indeklenen 4 eksenli bir pozisyoner.

Resim-3 Her iki kanatta yatay 2 ton taşıyan ve ana eksenden indekslenen 3 eksenli bir pozisyoner